Despre

Asociația „Împreună pentru Băilești” implementează în perioada 24.03.2020 – 24.07.2021 proiectul „Memoria trecutului – Tezaur pentru viitor”.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general propus prin prezentul proiect il reprezinta identificarea si valorificarea potentialului oferit de teritoriul si comunitatea locala prin activitati de promovare atat in mediul online cat si offline.
Prin activitatile propuse in prezenta cerere de finantare pentru a oferi cadrul necesar atingerii obiectivului general, se va promova specificul gastronomic local, comunitatea pescaresca, mediul natural local. De asemenea, actiunile propuse vor fi orientate si spre redescoperirea istoriei si patrimoniului arhitectural local si promovarea acestora utilizand tehnici noi cu scopul de a deveni atractive pentru o noua categorie de varsta. Se va urmari promovarea intensa, sub toate aspectele ei a celor mai mari localitati din teritoriul eligibil: Bailesti, Calafat, Ciupercenii Noi, Bistret, Maglavit si Piscul Vechi.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Promovarea potentialului natural local si patrimoniului material si imaterial utilizand tehnici inovative cu scopul de a atrage un segment de consumatori ce utilieaza exclusiv mediul online pentru a se informa. Prin crearea aplicatiei mobile „digitalFISH” disponibila pentru Android si iOS se va oferi baza de date cu informatiile necesare pentru petrecerea timpului in natura, pescuid sau vizitand fie online „tur virtual si reconstituire 3D” fie in mod direct, obiectivele turistice din teritoriu.
 2. Promovarea gastronomiei locale prin redescoperirea si reinterpretarea unor retele vechi tradionale din peste, preluate de la comunitatea locala pescareasca in mod direct, in cadrul atelierelor de lucru adresate in mod direct pescarilor comerciali si membrilor familiilor acestora. In cadrul proiectelor va fi creata si tiparita o carte de bucate cu titlul: „Zestrea culinara pescascreasca” in 500 de exemplare. Acestea vor fi distribuite in mod gratuit bibliotecilor locale din cele 6 localitati tinta, bibliotecilor din cadrul scolilor din cele 6 localitati, UAT-urilor, ONG urilor din teritoriu cu obiective similare, Asociatiei GLP Dunarea Dolj si tuturor celor ce solicita in exemplar, in limita stocului disponibil.
 3. Revitalizarea comunitatii pescaresti prin implicarea in activitati de lucru cu scopul de a colecta si implicit a transmite/difuza cuostiintele lor despre speciile de peste, tehnicile de pescuit traditionale si moderne utilizate in activitatea zilnica. Membrii comunitatii vor participa la workshop uri interactive care isi propun apropierea de comunitate si reliefarea importantei acesteia pentru o dezvoltare bazata pe cunaosterea potentialului local. Ca urmare a intalnirilor de lucru se va crea brosura „Prietenii de sub ape” ce se va adresa copiilor cu varsta de peste 7 ani, din scolile aflate in cele 6 localitati tinta. Utilizand informatiile acumulate de la comunitatea locala se va intocmi brosura: „Tehnici si unelte traditionale de pescuit” ce se va adresa copiilor din ciclul gimnazial si liceal.
 4. Promovarea teritoriului si comunitatii prin cunoasterea istoriei care a stat la baza formarii identitatii locale de-a lungul timpului. Prin cunoasterea trecutului de catre noile generatii se va creiona baza unei identifcari personale si in acelasi timp colective a membrilor comunitatii. Cartea cu titlul „Istoria teritoriului Dunarea Dolj de la inceputuri si pana azi” va cuprinde informatii ce trebuiesc redescoperite si valorificate cu scopul cunoasterii, pastrarii si implicit transmiterii catre generatiile tinere si viitoare a indentitatii locale;
 5. Promovarea teritoriului utilizand canale de comunicare atractive pentru grupul tinta. In mediul online vor fi disponibile clipuri video
  tematice care sa evidentieze atuurile de care dispun localitatile tinta atat din punct de vedere natural cat si antropic.

Context
Activitatea de promovare da viata teritoriului, promovarea este pentru noi – aducerea în atentie în mod continuu, a unei imagini puternice si pozitive, de bine, despre zona de sud a judetului Dolj. Conceptia in dezvoltarea unei comunitati presupune valorificarea, in totalitate a resurselor naturale si antropice din zona studiata, iar activitatea de promovare trebuie orienta spre satisfacerea cerintelor si preferintelor turistilor.
Pentru o dezvoltare solida a comunitatii si implicit a turismului este necesara o analiza detaliata a teritoriului si a resurselor si implicit de evidentiat posibilitatile concrete de dezvoltare in concordanta cu structura si potentialul cererii si ofertei din teritoriu.
In cadrul proiectului, in prima perioada de implementare se va organiza activitatea de identificare si colectare a informatiilor pentru volumele publicate si implicit achizitionarea echipamentelor tehnice suport.
Ne propunem, sa scoatem la lumina, istoria locului si potentialul pe care comunitatea si teritoriul din partea de sud a judetului Dolj o detine prin:

 • publicarea unei carti de bucate cu titlul: „Zestrea culinara pescareasca”;
 • publicarea unei carti despre istoria teritoriului cu titlul: „Istoria teritoriului din sudul judetului Dolj, de la inceputuri si pana in prezent”;
 • publicarea unei brosuri destinata grupei de varsta peste 7 ani cu titlul: „Prietenii de sub apa”;
 • publicarea unei brosuri destinata grupei de varsta peste 16 ani cu titlul „Tehnici si unelte traditionale si moderne de pescuit”;
 • publicarea unui album foto cu titlul „Trecutul lumineaza viitorul – Fotografii vechi din teritoriul dunarean al judetului Dolj”;
 • crearea unei aplicatii interactive „digitalFISH” disponibila pentru Androis si iOS;
 • tur virtual interactiv al obiectivelor turistice naturale si antropice din teritoriul analizat;
 • sase clipuri video de prezentare a localitatilor Bailesti, Maglavit, Calafat, Ciupercenii Noi, Piscu Vechi si Bistret;
 • 20 clipuri video de prezentare a retelor pescaresti promovate in cartea de bucate;
 • 10 clipuri video de prezentare a obiceiuri si traditiilor locale.
  Fiecare activitate propusa vine sa preintampine necesitatile si in acelasi timp sa scoata in evidenta unicitatea teritoriului si importanta
  comunitatii locale.